JUBILEUSZ 42 LAT DZIAŁALNOŚCI

W tym roku, 1 lipca, ROMBAT świętował 42 lata innowacji, wydajności i badań. Opracowaliśmy
niezawodne akumulatory o wysokim standardzie na rynki w ponad 40 krajach na 4 kontynentach.
Świętujemy z całym naszym zespołem, który reprezentuje wszystko, co oznacza ROMBAT.
Poruszamy gospodarkę!
Rombat Bistrița, jeden z głównych producentów akumulatorów w Rumunii i lider rynku od 25 lat,
zakończył 2021 rok dwoma rekordami, a mianowicie rekordową sprzedażą nowych akumulatorów
(2,65 mln akumulatorów samochodowych, o 15% więcej niż rok wcześniej) oraz rekordową ilość
odzyskanego ołowiu (13 000 ton), do ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.
Cele firmy na 2022 rok to rozbudowa mocy produkcyjnych, redukcja śladu węglowego oraz
wprowadzenie produktów i rozwiązań skierowanych do klientów zainteresowanych instalacjami do
produkcji zielonej energii. Jednocześnie w tym roku firma posiada inwestycję w wysokości 4 mln euro
z funduszy europejskich, na instalację systemu paneli fotowoltaicznych.

Firma jest również właścicielem Rebat Copșa Mică, fabryki specjalizującej się w recyklingu zużytych
baterii. Co roku, dzięki zdolności produkcyjnej w Copșa Mică, Rombat odzyskuje się 98% surowca
zawartego w zużytych bateriach